Magisteruppsatser från 2006 och framåt finns att hämta i fulltext från Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA, följ respektive länk. De tidigare uppsatserna har abstracts vilka går att ladda ned som pdf-filer nedan. Vill du läsa någon av dessa tidigare uppsatser i sin helhet eller har frågor av något slag går det bra att maila oss på cbk@barnkultur.su.se

 

2020

Chris Lindgren. The Practice of Involving Children in the Design of Kids’ Apps: A Study of Market Oriented Child Culture Production. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Stefanie af Björksten. ”YouTube är allt!": En kvalitativ undersökning om barns upplevelser av Youtube som social och kulturell plattform. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Ida Sääf. “First year Evergirl at your service! So a couple of rules …”: En barnkulturell studie om fangemenskapens plats, rum och dialog med utgångspunkt i hemsidan Schoolforgoodandevil.comUppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Sofia Rydén. Pedagogers syn på barns inflytande i fritidshemmet - En barnkulturell studie. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

 

2018

Sophie Uhlan Bourdiol: Mannen - maktutövare eller offer? En komparativ studie av hur två olika teateruppsättningar kommunicerar med sin ungdomspublik på temat maskulinitetsnormer. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

2016

Christine Eklund: Fantasi, glädje och hopp i clownernasförtrollade värld: En etnografisk studie om möten mellan barn och Glädjeverkstans sjukhusclowner på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Uppsatsen finns att ladda ner i fulltext här.

2015

Janina Fryckholm: Barn och dataspel: Om mening och kultur i och kring barns spelande. Uppsatsen finns att ladda ner i fulltext här.

Camilla Ljungdahl: GO BEBIS!, Ah hallo bebis och Prassel. Om danskonst för den allra yngsta barnpubliken. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Manilla Ernst: "...det var bättre än teater, vanlig teater." En receptionsstudie av den unga publikens upplevelser av sin delaktighet i mobiltelefondramat Antigones dagbok. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

2013

Johanna Palm: Barnkultur som fostran och frihet. Föreställningar om barn och barndom i fem regionala kulturplaner. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

2012

Ylva Lorentzon: Barnperspektiv, betyder barnrelaterat?: En kritisk diskursanalys av barnperspektivet i tjugosex kulturmyndigheters och -institutioners strategier för barn- och ungaverksamhet (2012-2014). Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Kristina Karlberg: "Datorspel - lek och lärande" En undersöknng av datorspel för småbarn och föräldrars tankar kring barns spelande. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Nina Andersson Tallec: Barns tankar om lycka - En kvalitativ undersökning om barns subjektiva uppfattningar om lycka. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

2011

Lina Wallinder: Religiös barnlitteratur – moral, dogmer eller frihet?
En studie av tio bilderböcker ur ett barndomsdiskursperspektiv. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Åsa Bjerkerot: "Vi bara firar" Högtider, traditioner och rituella uttryck i förskolemiljöer. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Lena Martelör: Läskommitteer: Ett möte mellan teater och skola - en studie av Riksteaterns projekt. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

2010

Moa Wester: Barns tidiga läslärande. En studie av forskning och metoder för tidigt läslärande ur ett barndomssociologiskt perspektiv. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

2009

Anette Nilsson: Existerar det en pedagogisk, estetisk eller funktionell barnbokskanon i förskolan? Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

2008

Maria Katerine Larsson: Barndomsdramat. Barndomsdiskurser och existentiella frågor i TV-dramatiken. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

2007

Marie Ramm: Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama. Man kan aldrig börja tidigt nog.Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Kerstin Gustafsson: "Kultur ska va kul. Det hörs ju på namnet. KUL TUR. Och så kanske man ska ha tur också..." En studie av hur barn och unga ser på kultursatsningar. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Natalie Davet: Utelek i Trancoso och Göteborg – en komparativ studie om barns utelek och vänskapsrelationer. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Ellinor Lidén: ”Jag vill nog bara lära mig”. Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

2006

Catherina Fallenius: Fantasi eller verklighet? – en studie av barns magiska tänkande i anslutning till filmens värld. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Ylva Ågren: ”Alla kunde se att jag är här”. Elva barns tankar och synpunkter på sitt eget deltagande i olika barnprogram i TV. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

Margareta Öhman: "Mest av allt behöver man få leka" – fyra barns livsberättelser i förskolan. Uppsatsen finns att ladda ned i fulltext här.

2005

Yvonne Linder Larsson: Om att slå sig fri från könskonventioner - vilken betydelse kan filmvåld ha i barns- och ungas socialiseringsprocesser? (10 Kb) (Abstract)

2004

Inga-Karin Svärd: Förskolebarns upplevelser av en teaterföreställning som väcker starka känslor (10 Kb) (Abstract)

Viveka Runsten: Det multikompetenta barnet – en studie kring barn som går i åldersblandade klasser och deras föräldrar (10 Kb) (Abstract)

Ingela Rosenlöv: Läslust – en undersökning av 9-10-åringars läsvanor och läspreferenser (11 Kb) (Abstract)