vad är meningen med bilden
 
 

Innehållsförteckning:

Historisk bakgrund

Barns grafiska utveckling: Kognitiv teori, Perceptuell teori

Barns språkliga utveckling

Likheter mellan grafisk och språklig utveckling

Tecknandets funktion

Syftet med denna studie: Frågor, Hypotes

Metod: Försökspersonerna, Stimulusmaterialet, Procedur

Resultat: Grafiska resultat, Verbala resultat

Diskussion: Tänkbara förklaringar till resultaten

Sammanfattning och slutsatser