Utsikter och insikter
 
 

När Högskoleverket, i samband med utvärderingen av universitet och högskolor, granskade CBK år 2006 var omdömet mycket positivt, men man hade också ett förslag: ’’Många uppsatser handlar om ämnen som är av stort intresse för olika verksamhetsområden ute i samhället. Detta är en styrka som CBK borde använda…’’ (Högskoleverkets rapportserie 2007:12R, s. 36). Vi tyckte det var en bra idé. Ur CBK:s uppsatsbank har vi därför valt fem magisteruppsatser som författarna fått bearbeta till en mer hanterlig artikelform. Med dessa artiklar hoppas vi förmedla både utsikter från och insikter i barns kulturella liv.

 

 

 

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.

 

Innehållsförteckning:

Marie Ramm: Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama – man kan aldrig börja tidigt nog

Ellinor Lidén: ”Jag vill nog bara lära mig”. Barn upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning

Ylva Ågren: Uppmärksamhet, makt och föreställningar om barndom – röster från barn som deltagit i TV

Natalie Davet: Utelek i Trancoso och Göteborg – en komparativ studie om barns utelek och vänskapsrelationer

Kerstin Gustafsson: ”Kultur ska va kul. Det hörs ju på namnet. KUL TUR. Och så kanske man ska ha tur också…”. En studie av hur barn och unga ser på kultursatsningar

Catharina Hällström: Kön som villkor för barns uttryck