ur barndomens historia
 
 

Innehållsförteckning:

Anne Banér: Barndomens historia speglad i bildkonsten – ett kulturhistoriskt perspektiv

Britta Hammar: Barnens första kläder

Lennart Reimers: Barnslig musik genom tiderna

Gunnar Berefelt: Barn bilder förr i världen – några exempel

Louise Lönnroth: Översikt över fattigvårdens utveckling i Sverige med speciell inriktning på omsorg om fattiga barn från 1600-talet till 1847

Birgit Persson: Den svenska staten och fosterbarnen

EvaLis Bjurman: ”Hon skall uppfostras icke för Staten utan för Mannen”

Ann-Katrin Hatje: Barnträdgårdsbarnet  - ett tidigt välfärdsbarn

Maria Sundkvist: Sedligt försummande och vanartade barn i sekelskiftets Norrköping

Ingrid Söderlind: Stockholms stads uppfostringsanstalt för flickor

Barbro Schaffer: ”Barn och blomma”

Vivi Edström: Att erkänna barnanaturen

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.