Studier kring barn och bildpsykologi
 
 

Innehållsförteckning:

Peter Århem: Hjärnan och seendet – om bildupplevelsens neurofysiologi

Gunnar Berefelt: Det bästa med barnbilder är att de är så barnsliga

Karen Vibeke Mortensen: Kønsforskelle i børns tegningar af mennesker

Maria Bylund: Budskapets metamorfoser – om gestaltnings- och förvrängningsprocesser på olika nivåer av psykiskt arbete

Anders Linder: Barns bildmässiga framställning av sig själva

Kerstin Gildebrand: Några barns bilder och iscensättningar i lekarbete

Kati Bondestam: I bildkonstskolan växer barnen genom att skapa

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.