Självmordet som problemlösning
 
 

Innehållsförteckning:

Inledning

Självmordsmotivet i några barn- och ungdomsböcker före 1977

Självmordsmotivet i ett urval ungdomsböcker från 1977 och 1978

Böckerna och verkligheten

Livet och döden

Självmordsmotivets utformning och funktion

Självmordsmotivets effekter

Självmordsmotivet i tiden

Sammanfattning och avslutning

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.