pekbilder
 
 

 

Innehållsförteckning:

Historik

Hur bör pekboken utformas och vad är dess syfte?

Några forskningsrön och teorier om barns perception

Piagets utvecklingsteori: Några nyckelbegrepp

Avslutning

 

Slutsåld.