Några av texterna gör en historisk tillbakablick och visar på samband med vår egen tid, tlll exempel hur den svenska barnteaterns rötter är fästade i fostran och lärande och hur skolans ramar fortfarande påverkar den unga publikens möte med scenkonsten. En text belyser mer specifikt skådespelarena insatser och förutsättningar inom skolteatern. Här finns också tankar om bildning som kan appliceras  på dagens barnkultur och diskussionen om den.

Med de flesta texter handlar om samtidsfenomen. En text redogör för TV för barn och den syn på barnpubliken som förmedlas. En annan undersöker spelsajter för barn för att se hur dessa konstituerar idéer om barn, förädraskap och konsumtion. En tredje introducerar centrala inslag i filmpedagogiken och visar hur en normkritisk analys av en känd Disney-film kan se ut. I den sista texten förflyttas vi till ett flyktingläger i norra Jordanien och får exempel på hur kulturutbildning för syriska barn kan se ut, bland annat i form av lek, bildskapande och dramatik.

Skriften är ett resultat av symposiet "Ordning och reda, konsten på freda'! Om fostran, marknad och barnkultur" på Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, våren 2015. Skribenterna är främst forskare från olika discipliner och universitet, men också författare och andra kulturskapare som medverkade vid symposiet. 

Redaktör: Eva Söderberg, t.f. föreståndare för CBK under 2015.

Beställ boken här

 

Innehållsförteckning:

  • Varför skall du vidga dina vyer, av Peter Gärdenfors
  • "Grattis! Du har gjort ditt första inköp" - marknadens fostran i barns medievärldar, av Ylva Ågren
  • Du är väl lärande, lilla vän? Om public service-TV för barn och synen på barnpubliken, av Åsa Pettersson
  • Med magin som motivation - att lära för livet med filmpedagogik, av Malena Janson
  • Om fostran och scenkonst - nedslag i svensk barnteater, av Karin Helander
  • "Vad gör ni här?" Om skådespelaren i klassrummet, av Niklas Hald
  • Kultur och utbildning/kulturutbildning för syriska barn, av Marianne Boqvist och Annika Rabo