Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen. Skrift från Centrum för barnkulturforskning 2013

Barnperspektiv och delaktighet är begrepp som – i svallvågorna efter FN:s konvention om barnets rättigheter – under senare år starkt inspirerat barnkulturen i både forskning och praktik.

Perspektiven i texterna är många och skiftande. En författare beskriver förskolebarns lek som förhandlingsarena, en annan om hur vuxna lyssnar (eller inte) till barns röster i skolans värdepedagogiska arbete. Vad vill barn veta när de själva får fråga i filosofiska samtal? Läsaren får ta del av vad barn berättar om i Kamratpostens insändare. Några författare tar upp hur barndomsideal iscensätts och vad barn säger, känner och gör i nöjesparker och i Science Center samt hur barn involveras som medforskare inom olika forskningsfält. 

Skriften är ett resultat av symposiet ”Nu vill jag prata” – Barns röster i barnkulturen på Centrum för barnkulturforskning våren 2012.
Författarna är främst akademiska forskare från olika discipliner och universitet, men också ett par forskande praktiker inom barnkulturens breda fält.

Denna skrift är slutsåld - men finns att ladda ned digitalt här.

 

Innehåll

 • Delaktighet i lek – en fråga om röst i det barnkulturella - Ulf Janson
 • Att sätta örat intill... Barns röster och vuxnas lyssnande inom värdepedagogiskt arbete i skolan - Margareta Aspán
 • ”Varför måste vissa alltid ha rätt?” Vad barn vill veta när de själva får fråga - Liza Haglund
 • Barns röster om medverkan i Kamratpostens insändaravdelning - Catharina Hällström
 • Sångfåglar, aktionsreportrar och toarullar. Barns delaktighet i TV då och nu - Malena Janson
 • Går det att intervjua barn? - Ylva Mårtens
 • Tysta barn och talande robotar. Om tema- och nöjesparksforskningens problem och barnstudiernas möjligheter - David Cardell
 • Barnkultur och natur i Astrid Lindgrens Värld. Gamla och nya barndomsideal - Anne-Li Lindgren
 • ”Detta måste vara världens bästa experimenthus”. En studie av barns användning av ett Science Center - Tobias Samuelsson
 • Konsten att göra konst tillsammans med publiken. Om arbetet med Vad ska vi göra? på ung scen öst - Malin Axelsson, Moa Backman, Tova Gerge, Anna Lundberg. Redaktör: Malin Axelsson
 • Att involvera barn i forskning - Barbro Johansson
 • Barn som medforskare - ökat medvetande genom deltagande - Patrik Hernwall