Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen. Skrift från Centrum för barnkulturforskning 2013
 
 

Barnperspektiv och delaktighet är begrepp som – i svallvågorna efter FN:s konvention om barnets rättigheter – under senare år starkt inspirerat barnkulturen i både forskning och praktik.
Perspektiven i texterna är många och skiftande. En författare beskriver förskolebarns lek som förhandlingsarena, en annan om hur vuxna lyssnar (eller inte) till barns röster i skolans värdepedagogiska arbete. Vad vill barn veta när de själva får fråga i filosofiska samtal? Läsaren får ta del av vad barn berättar om i Kamratpostens insändare. Några författare tar upp hur barndomsideal iscensätts och vad barn säger, känner och gör i nöjesparker och i Science Center samt hur barn involveras som medforskare inom olika forskningsfält. 

Skriften är ett resultat av symposiet ”Nu vill jag prata” – Barns röster i barnkulturen på Centrum för barnkulturforskning våren 2012.
Författarna är främst akademiska forskare från olika discipliner och universitet, men också ett par forskande praktiker inom barnkulturens breda fält.

Medverkande författare:

Margareta Aspán, David Cardell, Liza Haglund, Patrik Hernwall, Catharina Hällström, Malena Janson, Ulf Janson, Barbro Johansson, Anne-Li Lindgren, Ylva Mårtens, Tobias Samuelsson, Malin Axelsson, Moa Backman, Tova Gerge och Anna Lundberg. 

Skriften finns i ett fåtal exemplar.