Några artiklar i denna skrift handlar om det svårfångade begreppet kvalitet i relation till scenkonst. De belyser både historiska perspektiv på hur vuxenvärlden värderat teater för barnpublik och ger samtida exempel på hur konstnärer respektive barn i publiken ser på kvalitet.

Ett par texter tar sin utgångspunkt i barnlitteratur och ungas läsande.
Författaren Ulf Stark problematiserar ”den goda barnboksförfattaren”, ”den goda boken” och begreppet ”läsförståelse”. Professor Boel Westin tar ett rejält grepp på kaninernas plats i barnlitteraturen och kulturen. Vidare diskuteras hur barnboken kan utsättas för kvalitetsförändringar och betydelseförskjutningar genom över sättningar till andra språk, med exempel från Astrid Lindgrens böcker.

Också nyare barnkulturella arenor behandlas i en artikel om hur man kan förstå kvalitet i datorspel och datorspelande. Skriften avslutas med två debattinlägg som visar på dynamiken och sprängkraften i hur vuxenvärlden definierar kvalitet i kultur för barn.

Skriften är ett resultat av symposiet Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen? på Centrum för barnkulturforskning, våren 2013. Författarna är främst akademiska forskare från olika discipliner och universitet, men också konstnärliga och journalistiska fält representeras.

Boken kostar 100 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.

 

Innehållsförteckning

 • Karin Helander - Vision, kunnande och samspel – barnteater och kvalitet i historiskt perspektiv
 • Ellinor Lidén - ”Jalla, vi ville kolla på teater!” Barns utsagor om och värderingar av teater vid Stockholms stadsteater Skärholmen
 • Carolina Frände - Att gräva där en står, och hela tiden fortsätta gräva. Att göra kvalitet ur ett Skärholmsperspektiv
 • Ulf Stark - Den goda författaren
 • Boel Westin - Kaniner på drift. Kultur och kvalitet i barnlitteratur
 • Sylvia Liseling Nilsson - Svensk barnlitteratur i textuell och visuell översättning
 • Björn Sjöblom - Att förstå kvalitet i datorspelande
 • Pia Huss - Köp tio, betala för fem!
 • Margareta Rönnberg - Bra eller dåligt, det avgör givetvis barnen! Estetiskt värde är viktigare än estetisk kvalitet
   

Beställning

Skriften kan beställs genom att skicka ett mail med leverans- samt faktureringsadress och eventuellt organisationsnummer till cbk@barnkultur.su.se