Några artiklar i denna skrift handlar om det svårfångade begreppet kvalitet i relation till scenkonst. De belyser både historiska perspektiv på hur vuxenvärlden värderat teater för barnpublik och ger samtida exempel på hur konstnärer respektive barn i publiken ser på kvalitet.

Ett par texter tar sin utgångspunkt i barnlitteratur och ungas läsande.
Författaren Ulf Stark problematiserar ”den goda barnboksförfattaren”, ”den goda boken” och begreppet ”läsförståelse”. Professor Boel Westin tar ett rejält grepp på kaninernas plats i barnlitteraturen och kulturen. Vidare diskuteras hur barnboken kan utsättas för kvalitetsförändringar och betydelseförskjutningar genom över sättningar till andra språk, med exempel från Astrid Lindgrens böcker.

Också nyare barnkulturella arenor behandlas i en artikel om hur man kan förstå kvalitet i datorspel och datorspelande. Skriften avslutas med två debattinlägg som visar på dynamiken och sprängkraften i hur vuxenvärlden definierar kvalitet i kultur för barn.

Skriften är ett resultat av symposiet Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen? på Centrum för barnkulturforskning, våren 2013. Författarna är främst akademiska forskare från olika discipliner och universitet, men också konstnärliga och journalistiska fält representeras.

Innehållsförteckning

 • Karin Helander - Vision, kunnande och samspel – barnteater och kvalitet i historiskt perspektiv
 • Ellinor Lidén - ”Jalla, vi ville kolla på teater!” Barns utsagor om och värderingar av teater vid Stockholms stadsteater Skärholmen
 • Carolina Frände - Att gräva där en står, och hela tiden fortsätta gräva. Att göra kvalitet ur ett Skärholmsperspektiv
 • Ulf Stark - Den goda författaren
 • Boel Westin - Kaniner på drift. Kultur och kvalitet i barnlitteratur
 • Sylvia Liseling Nilsson - Svensk barnlitteratur i textuell och visuell översättning
 • Björn Sjöblom - Att förstå kvalitet i datorspelande
 • Pia Huss - Köp tio, betala för fem!
 • Margareta Rönnberg - Bra eller dåligt, det avgör givetvis barnen! Estetiskt värde är viktigare än estetisk kvalitet
   

Beställning

Skriften kan beställs genom att skicka ett mail med leverans- samt faktureringsadress och eventuellt organisationsnummer till cbk@barnkultur.su.se