konsten att berätta för barn
 
 

Innehållsförteckning:

Ulf Boëthius: Barnlitteratur och vuxenlitteratur

Maria Nikolajeva: Barnlitteratur – en berättelse om konsten att växa upp

Karl Lindqvist: Sucken och smällen – författaren, texten och den unga läsaren

Astrid Surmatz: Att översätta berättandet

Kristin Hallberg: Pedagogik som poetik. Den moderna småbarnslitteraturens berättande

Boel Westin: Sagan som skrift – exemplet Strindberg

Lena Kåreland: 40-talsmodernismen och abrnboken – vad har de gemensamt?

Barbro Schaffer: Att förtydliga det absurda. Ett nedslag i 1940-talets bilderböcker

Andrew Casson: Humor, tabu och det groteska i barnlitteraturen

Inger Nilsson: Lennart Hellsings versberättande

Eva Margareta Löfgren: Den gotiska barndeckaren – ett sätt att läsa femböcker

Agneta Rehal: Som i en sorgeprocess – några nedslag i Tove Janssons muminsvit med Melanie Klein och D Winnicott

Eva Heggestad: Drömmen om det goda samhället – Anne Vildkatt, Kulla-Gulla och fröknarna von Pahlen

Ulf Boëthius: En modernistisk flygbok. Harald Victorins Örnungen

Sonja Svensson: Dödspolare, skuggmän och förlorade fäder. Idyllfobin i ungdomsboken

 

Denna skrift är slutsåld men går att hämta digitalt i fulltext här.