från berättelse till bild
 
 

Innehållsförteckning:

Tecknarens läsning, skrivning och bildproduktion före fem och ett halvt års ålder

Teckningar utan bildförlagor i böckerna – formell analys under jämförelse med motsvarande texter

Teckningar med bildförlagor i böckerna – formell analys under jämförelse med texter och bilder

Teckningsdatum jämfört med textläsningsdatum – tidsförskjutning och intertextualitet

 

 

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.