från berättelse till bild
 
 

Innehållsförteckning:

Tecknarens läsning, skrivning och bildproduktion före fem och ett halvt års ålder

Teckningar utan bildförlagor i böckerna – formell analys under jämförelse med motsvarande texter

Teckningar med bildförlagor i böckerna – formell analys under jämförelse med texter och bilder

Teckningsdatum jämfört med textläsningsdatum – tidsförskjutning och intertextualitet