förskolebarn ritar profil, hus och kub
 
 

 

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.

 

 

 

Innehållsförteckning:

Abstact

Fråga

Syfte och förlaga

Hypotes

Metod

Kort översikt över vad som nyligen är skrivet om barn: Bildutveckling och undersökningar med tvådimensionella linjeteckningar

Resultat

Sekvens

Profilens växande

Variationer

Profil utan öga

Husets evolution

Necerkub

Slutsatser