förskolebarn ritar profil, hus och kub
 
 

Innehållsförteckning:

Abstact

Fråga

Syfte och förlaga

Hypotes

Metod

Kort översikt över vad som nyligen är skrivet om barn: Bildutveckling och undersökningar med tvådimensionella linjeteckningar

Resultat

Sekvens

Profilens växande

Variationer

Profil utan öga

Husets evolution

Necerkub

Slutsatser