den förförda barnkulturen
 
 

Innehållsförteckning:

Birgitta Qvarsell: Masskultur från barns perspektiv. Om den kommersialiserade kulturen på barns fritid och i skolan

Gunnar Andrén och Cecilia von Feilitzen: Barnen i kulturprocessen

Kirsten Drotner: Slit och släng? Forskningsstrategier och kulturpolitik i förhållande till barns populärkultur

Kurt Lindgren: Sådan musik – sådant samhälle. En betraktelse över musikens ställning i den allmänna bildningsstrukturen

Per-Erik Brolinson: Tonåring före tretton. Om brådmogenhet i barns musikvanor

Anna Heideken: Målarbokseländet?

Margareta Rönnberg: Vad är skräp? Nekrolog över skräpkulturbegreppet

Didi Örnstedt: Tillkomme vårt rike

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.