Den barnsliga fantasin
Den barnsliga fantasin
 

Innehållsförteckning:

Gunnar Berefelt: fantasi – bot mot brist

Björn Afzelius: Forskare och fantasi

Bengt Gustafsson: Enkla frågor – fantastiska svar. Kan kosmologin någonsin bli ”vuxen”?

Birgitta Knutsdotter Olofsson: Dog du? Jag ska ge dig leversyra!

Ragnar Olsson: Det möjligas gränser

Birgitta Qvarsell: Verklighet och fantasi när barn berättar

Ingegerd Rydin: Den barnsliga fantasin – i mediernas värld får den blomma

Sven Sandström: För fantasin står alla dörrar öppna – Om förnuftets komplementaritet och kreativitet

Christer Skoglund: Till fantasins idéhistoria

Ragnhild Söderbergh: Språket som fantasins redskap

Göran Westergren: Den fantastiska evigheten

Peter Århem: Om fantasins neurofysiologi

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.