Bilder för barn
 
 

Innehållsförteckning:

Gunnar Berefelt: Bildskval?

Lena Johannesson: Barnsliga sinnen

Ulla Bergstrand: Inte bara Elsa Beskow – bilder i böcker från de okända åren 1900-1930

Vibeke Stybe: Pedagogiska aspekter på bilden under barnlitteraturens utveckling

Gustaf Cavallius: Gestaltning och innebörd i bilderboken

Göran Ribe: Serieformens fyra sidor

Stellan Ellboj: Barns bildreception

Göte Klingberg: Ett decennium av engelska Toy books i Sverige (från 1869)

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.