barns skapande lek
 
 

Innehållsförteckning:

Gunnar Berefelt: Leka bör man annars dör man

Crister Skoglund: Några föreställningar om ”kreativitet” och ”skapande” genom tiderna

Bertil Sundin: Huizingas ”lekande människa” idag

Bo Ragnerstam: Leken – visionens, intelligensens och ritualens moder. Legteori hos Piaget och Erikson

Ingegärd Carlsson: Barns kreativitetsutveckling

Jon-Joas Bjørkvold: Sangens betydning i barnas kultur. Musenes fødsel

Per Peterson: Nallebjörnar och dockor i etnologiskt perspektiv

Eva Lis Bjurman: Lek och lekvillkor i storstad

Kent Hägglund: Peter Slade

Kerstin Gildebrand: Barns lek – resursernas resurs

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.