barns rätt till kultur
 
 

 

1989 antog FN Konventionen om barns rättig­heter, ratificerad av Sverige 1990. Med utgångspunkt från konventionen diskuterar och analyserar forskare och praktiker i denna skrift hur konventionen kan tolkas ur olika perspektiv och hur den kan omsättas i praktiken i det vardagliga arbetet. Såväl konventionens innebörd som begreppet kultur blir härigenom belyst på ett mångfacetterat sätt. 

 

 

 

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.

 

Innehållsförteckning:

Birgitta Qvarsell: Barns rätt till kultur – för lek, studier och arbete

Lena Lundgren: På barns och ungdomars villkor. Vi försöker förverkliga barnkonventionen på biblioteken!

Liza Haglund och Anders J. Person: Rättigheter och att samtal med barn om deras rättigheter

Kent Hägglund: Satsa på barnteater! – de enastående Stockholmspolitikerna

Benny Marcel: Barndomen är ingen förberedelse för livet – den är livet

Eva Tiby: Ungas syn på brott och utsatthet – några smakprov från en pågående studie

Ulla Wiklund: Den lyckliga och den vilda kreativiteten – om motstånd, estetik, frigörelse och utveckling som en förutsättning för lärande

Efva Lilja: Det outsägliga

Pernilla Stalfeldt: Barns våldsamma bilder