Barns lek
 
 

Genom närstudier får vi en inblick i hur barn drar gränser i leken, hur etiska överväganden är betydelsefulla, hur lekens inneboende strukturer också kan leda till ond lek. Barns bildskapande, barns lek i konsten, barns lek i serier, lekens estetik och vuxenkonst samt den teatrala leken belyses liksom hur marknadens könsstereotypa leksaker styr leken. I ett längre historiskt perspektiv har inte barns lek stått i fokus för forskningen. Idag är det annorlunda – antologin är ett spännande belägg för det! 

 

 

 

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.

 

Innehållsförteckning:

Birgitta Qvarsell: Leken som kulturpedagogisk utmaning

Anni Norell Beach: Om barns lek ur ett mångfaldsperspektiv

Margareta Öhman: Barns perspektiv på sin lek och tillvaro i förskolan

Eva Johansson: Rätt till en delad värld – etiska upptäckter och dilemman i barns lek

Eva Änggård: Förskolebarnens bildkulturer – om dialoger i barns bildskapande

Tomas Björk: Lek och allvar i 1800-talets svenska måleri

Helena Magnusson: Lek undanbedes? Några tankar om lekskildringar i tecknade serier för barn

Elise Waagepetersen: Børnens ego g de voksnes kunst. Om legens æstetik som forebillde for kunsten

Barbro Lindgren: Jag leker sällan, men jag minns hur det var