Barns fritid
 
 
 
 

Borta är många av de mellanrum och mellantider som fanns kring sekelskiftets bakgårdar och som möjliggjorde lek bortom de vuxnas kontroll. Barns miljö idag är alltmer kringskuren på grund samhällets förändring. Detta påverkar hur barns tid används, antingen det är på dagis eller fritids, på landsbygden eller i staden. Vikten av att ta vara på sin tid hör inte enbart dagens samhälle till, kring sekelskiftet var detta viktiga inslag i sommarlovskoloniernas ideologiska program liksom i de tidiga förskolornas och kindergartens målsättning. Forskare och yrkesverksamma på fältet vinklar och diskuterar dessa frågor ur olika perspektiv.

 

 

 

 

 

Denna skrift är slutsåld.

 

Innehållsförteckning:

Jutta Baldin: Fri tid men ingen fritid – gymnasielevers berättelser om att disponera sin egen tid

Ann-Charlotte Münger: Frihet och kontroll – så minns vi våra kolonisomrar

Karin Tillberg Mattsson: Vi i vår generation ställer upp mer för våra barn! Barns (o)självständiga rörlighet på landet och i stan

Elin Michélsen: Glädje och lust i samspel mellan barn 1-13 år

Kajsa Svaleryd: Visst gör vi olika! Pojkar och flickor i förskolan

Malin Rohlin: Den problematiska tiden

Birgitta Qvarsell: Behöver barn mellanrum och mellantider?

Lisa Skär: Rollen och relationer i leksituationer för barn med rörelsehinder

Maria Prellwitz: Tillgänglighet och delaktighet är en rättighet

Lena Nyberg: Barns vardag

Krister Svensson: Får barn gå lösa? – Att vara fast i kroppen och lös i huvudet!

Cecilia von Feilitzen: Blir barns medieanvändning allt friare?

Kristina Engwall och Ingrid Söderlind: Barn, tid och framtid