Temat för Centrum för barnkulturforsknings symposium 2017 var Barnkulturens gränsland och under tre dagar i mars diskuterades och analyserades barnkulturens gränser och gränser i barnkulturen ur många olika perspektiv.

I denna skrift har tio av symposiets föreläsare sammanfattat sina anföranden i varsitt kapitel. Det handlar om den barnförbjudna barnkulturen med utgångspunkt i en rad av de moralpaniker som kultur för barn utlöst under senare år, om vad nyanlända barn ställs inför för svårigheter och vad barnkulturen skulle kunna bidra med, om hur så skilda saker som barnkläder och barnfilm kan spegla barndomsideal och mycket mer.

Redaktörer: Moa Wester och Magnus Öhrn

Beställ boken här

Innehållsförteckning

  • Barnkulturbegreppens betydelser, Johan Fornäs
  • Den barnförbjudna barnkulturen, Karin Helander
  • Ungdomsbokens nedgång och fall, Lotta Olsson
  • Gränsöverskridande möten när fiktion materialiseras. En analys av visuell kommunikation i ett (barn)kulturellt fält, Anne-Li Lindgren
  • Åldersadekvata barnkläder till salu – stilkategorier och samhälleliga föreställningar om barn, Johanna Sjöberg
  • Gullig eller ärlig – vad provocerar mest?, Minna Krook
  • Levda och symboliska gränser i migrationens tidevarv – Vad bör kulturarbetare veta och göra för att befrämja inkluderingen av nyanlända barn, Nihad Bunar
  • Flickan i staden – staden i flickan, Sofia Cele
  • Att flytta eller stanna?,  Lotta Svensson
  • Barnfilm och nationalism i Sverige 1944 – 2006, Anders Wilhelm Åberg