barnens rum
 

Innehållsförteckning:

John Sjöström: Barnens rum

Ann Skantze: Barns rum som möjlighetsrum

Maria Nordström: Hur skapar barn sina rumsföreställningar?

Gunilla Lundahl: Barns behov av arkitektur

Ingegerd Harvard: Ute i mellanrummen

Solvej Fridell: Vårdmål och verklighet – Tankar kring miljö för ett barnsjukhus

Karin Edenhammar: Ett rum att andas i

Sven G Hartman: Små barn i det stora rummet – Om barns kosmologi

Thorbjörn Lengborn: Ellen Key och barnets rum

Barbro Werkmäster: Barnkammaren och det egna rummet – historia, ideologi och estetik

Sigrid Eklund Nyström: Barns rum på 1930-talet

Peter Pluntky: Om leksakernas historia

 

Slutsåld.