Barn teater drama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.

Innehållsförteckning:

Anna-Lena Knip Østern: Processdrama, berättande och barns förhandlande om mening

Gunilla Lindqvist: Drama som lek – lekens estetik

Kent Hägglund: ”En sorts laborationsmetod använd i de humanistiska ämnena”. Teater i undervisningen på Tyringe Helpension 1909-36

Christina Chaib: Livet på scen förbereder det verkliga livet

Jeanette Roos Sjöberg: I gränslandet mellan scen och publik

Suzanne Osten: Tabu och barnteater

Lena Fridell: Livsfrågor och lek – teater för lekskolan

Margareta Sörenson: Om modernism, bildkonst och dans i barnteatern

Michael Meschke: Klyftan

Karin Helander: Barnteater som pedagogik, förströelse och konst

Ingegerd Rydin: Hur ett fritt barn växer fram. Synen på barn i radio och TV-dramatik. Några exempel