barn som filosofer
 
 

Innehållsföreckning:

Filosofi – är det något för barn?

Tidigare forskning

Hypoteser

Bakgrund för loggboksläsningen

Loggboksanteckningar

Kan allt och alla vara helt lika en själv?

Vad är orimligt?

Verkligheten synes oproblematisk

Om lögnen

Om människovärde

Uppror

Barnens filosoferande

Barns uppfattning av världen

Något om tolkningen av barns utsagor

Filosofi som ett nytt ”ämne”

Cogito

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.