barn och musik
 
 
 

Innehållsförteckning:

Gunnar Berefelt: Ett slags förord

Bertil Sundin: Vad stannar kvar av musikupplevelser? Barndomen hörs genom vuxnas minnen

Lennart Reimers: Vad tycker barn om att sjunga – och varför?

Harry Arvidsson: Skolan och musikundervisningen

Marianne Faxén: Tre Spädbars väg till musiken

Keith Roe: Children and Popular Music: A Research Overview

Per Egon Janols: Datorstöd i musikundervisningen - eller  -  Kan man undervisa i musik med hjälp av dator?

Göran Nylöf: Skolbarns musikvanor – en frigörelse från skriftspråkets dominans?

Gertrud Ericson, Ingrid Lagerlöf, Alf Gabrielsson: Barn, dans och musik

Mona Hallin: Musiksamling – en ritual med många innebörder

Ralf Sandberg: Musikdelen i en nationell utvärdering – musikundervisningen i grundskolans årskurs 2 och 5

Sune Spångberg: Den skapande gnistan

Ulla Jansson: Information om föreningen Barns musikaliska utveckling, BMU

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.