barn och dans
 
 

Innehållsförteckning:

Lennart Reimers: Varför rör barn på sig?

Henry Sjöberg: Något om sånglekens bakgrund

Birgit Boman: Barn och dans. En historik aspekt

Anne Wigert: dans i utbildningen

Gertrud Ericson: Forskning om dans på lågstadiet

Marie Pettersson: Upplevelse och uttryck i dansundervisningen

Erna Grönlund: Dans- och rörelseterapi för barn med tidiga emotionella störningar