barn och byggd miljö
 
 

Innehållsförteckning:

Louise Gaunt: Kan barn begripa bebyggelse? Om närmiljöns betydelse för barns kunskapsuppbyggnad

Annika von Schéele: Daghem. Trendigt och beständigt

Pia Björklid: Ett utvecklingsekologiskt synsätt på barn-miljö-samspel

Lars Ågren: Barnen i staden

Ann Skantze: Elevaspekter på skolmiljö

Arne Modig: Förbättring av barns och ungdomars miljö – det önskade eller det önskvärda?

Gunnar Sillén: Modellbygge som väg till kunskap

Ingrid Appelbom Karsten: Barnens deltagande i bevarandet av närområdets identitet – ett ungerskt experiment

Charlotte Hanner: Miljö- och barnlitteratur – vägar att hitta rätt. Informationssökning online

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.