Innehållsförteckning:

När barnkulturen kom in i skolan

Erfarenhetsbearbetning i skolan

Fritidens masskultur och barnens meningsskapande

Barnen och informationsteknologin

Att lära på fritiden och i skolan

Barns kultur och inlärning som forskningsområde

 

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.