Ernst, M. (2016). Individuella värderingar och kollektiva upplevelser : Barn möter operauppsättningen Min mamma är en drake. Unga på Operan, Kungliga Operan. Rapport.

Ernst, M., Lorentzon, Y. & Wester, M. (2013). Barn, kultur och kulturutbud – förutsättningar och förväntningar. En pilotstudie om att lyfta barns och ungas perspektiv. Stockholms kulturförvaltning. Rapport.

Lidén, Ellinor (2012) Interkulturella perspektiv på scenkonst för barn och unga: Teatern som arena för interkulturella möten? Om den lokala förankringens betydelse för scenkonstens tillgänglighet. En studie av verksamheten vid Stockholms stadsteater Skärholmen. Slutrapport till Statens kulturråd. Centrum för barnkulturforskning/Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet.