Skriftserien

Centrum för barnkulturforskning ger ut en skriftserie som utkommer med ett

 
Huvud axlar knä och tå
 
 

nummer varje år på ett särskilt tema. Skrifterna är också en slags dokumentation över vårt senaste Barnkulturella symposium  då artikelförfattarna i regel alltid är föregående symposiums föreläsare.  Läs mer om vår skriftserie och om tidigare skrifter här.

Vår senaste skrift, "Huvud, axlar knä och tå" - Om barn, kultur och kropp, innehåller 13 artiklar av akademiker och konstnärer som spänner från sociokulturella perspektiv på barns rörelse till problematiseringar av normalitet i relation till barns utveckling samt etiska möten i barns fysiska lekar.

Skriften beställs från Jinab förlag: www.jinab.se

 

Magisteruppsatser

Sedan 2003 har man kunna läsa till magisternivå i ämnet barnkultur vid Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Det är den enda magisterkursen i barnkultur som finns i Sverige.

 

 
Barn med fingrar
 
 

De flesta av magisteruppsatserna som skrivs vid Centrum för barnkulturforskning publiceras i DiVA (Digitalt vetenskapligt arkiv). Du kan läsa mer om magisteruppsatserna, samt finna länkar alternativt abstracts till dem här.