Kulturarvingarna, typ!
Kulturarvingarna, typ!
 

Denna skrift behandlar frågor som: Vilket kulturarv ska vi förmedla? Vilka redskap ger vi våra barn så att de kan förhålla sig till kulturarvet? Hur ser våra myndigheters förmedling av kulturarv ut? 

BTJs lektör Tin Carleson skriver i en recension av skriften att: "Artiklarna problematiserar begreppet kulturarv. De ger en god överblick över pågående diskussion och forskning inom de olika fälten. Här tas hur vi vuxna förmedlar vårt kulturarv och samhällets syn på detta upp, men även barns och ungdomars egen förmedling till varandra berörs. Det är en bred genomgång som diskuterar både Shakespeare, fanfiction, vitsar, Disney, Hellsing och barns lek, för att nämna några. (BTJ häftepos 11112010)

Denna skrift är slutsåld men finns att hämta digitalt i fulltext här.

 

Innehållsförteckning:

Jonas Engman: Kulturarvingarna

Ella Johansson: Gatan och skogen. Hot och bot i svensk uppfostringstradition

Gunnel Fagius: Från Alice Tegnér till Malena Ernman – om sångideal i olika tider. Vad ska barnen ärva och varför?

Ulf Palmenfelt: Ärva, bruka och förändra – om barns egna traditioner

Christina Olin-Scheller: Förvärva, förvalta och förädla. Ungas läsande och skrivande av fanfiction

Lena Kåreland: Traditionen i barnlitteraturen. Exemplet Lennart Hellsing

Magnus Persson: Den heliga skriften. Läsrörelsen, McDonalds och kulturarvet

Kent Hägglund: Den slitstarke Shakespeare

Britt-Marie Borgström: att levandegöra historia för stora och små – lek och lär i historisk kontext

Margareta Rönnberg: Barn ärver tyvärr sällan andra barn… Om föräldragenerationers förslöade kulturarv – och barns reludiering!