Huvud axlar knä och tå

Värderingar och normer kring genus diskuteras i relation till såväl barns kroppsuppfattning som förskolebarns förhandlingar om flickiga och pojkiga lekar. Några bidrag belyser hur barns kroppar formges och beskrivs i barn- och ungdomslitteraturen. Inte minst dansen får utrymme: dans som konstnärligt uttryck, barndansens historia, dans i skolan och danspedagogik.

Denna skrift är slutsåld men går att hämta digitalt i fulltext här.

 

Innehållsförteckning:

Håkan Larsson: Att förstå barns rörelse – ett sociokulturellt perspektiv

Karin Norman: Sociala distinktioner och kroppslig erfarenhet

Helena Hörnfeldt: Rita gubbe och hoppa på ett ben. Om barnhälsovårdens kontroller av barns utveckling och benämningars makt

Bodil Halvars-Franzén: Lek, kropp och etik

Anette Hellman: Kan Batman vara rosa? Förhandlingar av könsskillnader genom normer om flickiga och pojkiga kroppar

Carolina Lunde: Barn av utseendekulturen. Om kropp och missnöje

Maria Andersson: Barndomens sensualism. Exemplen Helena Nyblom och Stella Kleve

Gunna Grähs: Att formge ett barn

Efva Lilja: Myrornas krig. Outtalad makt, vanmakt, kaos och kor i konsten

Margareta Sörenson: Varför dansar barnen? Idéer och historia kring dansen som personlighetsutveckling, skolämne och yrkesutbildning

Cecilia Björklund Dahlgren: Dans i skolan för alla! Kroppsmedvetenhet, fantasi, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande

Elisabet Sjöstedt Edelholm: Barn och dans i utbildning

Maria Nordlöw: Dans – ett språk med hela kroppen