Centrum för barnkulturforskning tillhör Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och vi  arbetar kontinuerligt med att främja lika rättigheter och möjligheter för presumtiva studenter, studenter och medarbetare.
Dokumentet Handläggningsordning_Diskriminering_BUV_140314_rev2.pdf (132 Kb) beskriver hur institutionen hanterar fall då en student eller anställd anser sig utsatt för trakasserier enligt diskrimineringslagen. I planen beskrivs ärendegången är samt hur ärendet dokumenteras.

Under 2015 genomförde institutionen flera aktiva åtgärder som syftar till att förebygga diskriminering och trakasserier mot studenter och presumtiva studenter samt främja lika rättigheter och möjligheter.

Läs mer i institutionens plan för  Åtgärder för studenters lika rättigheter och möjligheter 2016 (10 Kb) . Planen tas fram årligen av den psykosociala arbetsmiljögruppen (se mer under Arbetsmiljöarbete vid institutionen)

Mer information finns här.