Ordförande: Föreståndare, universitetslektor Malena Janson

Ledamöter:

Universitetslektor Anna Lund, Sociologiska institutionen, med suppleant universitetslektor Björn Sjöblom, universitetslektor vid Försvarshögskolan..

Professor Karin Helander, Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademin, med suppleant docent Anna Sofia Rossholm, Institutionen för mediestudier, enheten för filmvetenskap.

Professor Elina Druker, Institutionen för kultur och estetik, med suppleant universitetslektor och docent Helena Hörnfeldt, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Elin Norquist, VD för Cirkus Cirkör, med suppleant Nina Andersson Tallec, Region Stockholm. 

Därutöver ingår prefekten eller annan forskningsföreträdare för Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i styrelsen samt även en representant för den administrativa personalen vid centrumet och två studenter.