Ordförande: Föreståndare, Docent Magnus Öhrn

Ledamöter:

Professor Karin Bergmark, Sociologiska institutionen med suppleant professor Tommy Lundström Institutionen för socialt arbete

Universitetslektor Karin Norman, Socialantropologiska institutionen med suppleant forskare Daniel Hedlund, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Professor Boel Westin, Institutionen för kultur och estetik med suppleant universitetslektor Jonas Engman, Nordiska museet

Professor Anna Götlind, Historiska institutionen med suppleant universitetslektor Eva Söderberg, Institutionen för språkdidaktik

 

Därutöver ingår prefekten eller annan forskningsföreträdare för Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i styrelsen samt även en representant för den administrativa personalen vid centrumet och två studenter.