Detta gör vi genom att anordna kurser i barnkultur, symposier, tvärforskardagar samt ge ut en skriftserie.

CBK är sedan januari 2008 knutet till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) vid samhällsvetenskaplig fakultet. CBK har dock egen budget, egen styrelse och en föreståndare. Centrum för barnkulturforskning är ett litet centrum med totalt sex anställda och en genomströmning av ett hundratal studenter per år. Kurser i barnkultur finns från grund- till avancerad nivå.

Utbildning i barnkultur

Vår utbildning syftar till att bygga på ny och relevant barnkulturell forskning. Lärarstrukturen är därför uppbyggd på dels CBKs personal och dels ett 20-tal timlärare. Merparten av de timlärare som involveras i undervisningen är aktiva forskare inom sina respektive fält, såväl på doktorandnivå som disputerade forskare, inklusive docenter och professorer.

Forskning

Centrum för barnkulturforskning har en unik och betydelsefull plats inom den högre utbildningen genom sin uppgift som mötesplats för forskare från olika discipliner och universitet/högskolor. CBK har dock inte någon egen forskarutbildning. Vid Stockholms universitet pågår forskning om barn och kultur vid ett flertal institutioner. CBK ser som en av sina uppgifter att sammanföra forskare och forskning från olika ämnesområden för kunskapsmässigt, teoretiskt och metodologiskt utbyte. Under evenemang kan du läsa om flera av de aktiviteter som CBK anordnar och som syftar till att sprida och fördjupa kunskap och forskning inom ämnesområdet barnkultur. För information om hur CBK samverkar med andra institutioner läs mer under samverkan.

 

I vänstermenyn kan du hitta information om oss som arbetar på Centrum för barnkulturforskning, kontaktuppgifter samt läsa mer om vår organisation, historik etc.

Välkommen till oss!