Nyheter

Alla nyheter

  • Prenumerera på nyhetsbrev från Centrum för barnkulturforskning 2018-05-24 Centrum för barnkulturforsknings nyhetsbrev informerar om evenemang och aktuella nyheter ca 2-3 gånger per termin.
  • Stina Ekblad tilldelas 2018 års hedersdoktor 2018-04-24 Skådespelaren Stina Ekblad är en av de som tilldelas 2018 års hedersdoktor. Värd för hedersdoktor Ekblad är Karin Helander, professor, Centrum för barnkulturforskning/Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för kultur och estetik.
  • Ny skrift! Barnkulturens gränsland (2018) 2018-03-27 Var går gränsen mellan barnkultur och vuxenkultur? Vad anser vuxenvärlden vara lämpligt att berätta för barn och varför? Finns det några konstnärliga gränser inom barnkulturen vad gäller form och innehåll? Hur yttrar sig och gestaltas de geografiskt och nationellt betingade gränserna i barnkulturen, såsom i förhållandena mellan stad och landsbygd och mellan Sverige och resten av världen?
  • Tillbaka till framtiden - Barnkultur i dialog med vårt förflutna (2017) 2018-03-27 2016 års symposium hade rubriken "Tillbaka till framtiden - barnkultur i dialog med vårt förflutna". Forskare från olika discipliner, universitet och högskolor samt författare, regissörer och andra kulturskapare presenterade olika perspektiv på vilka sätt dåtida, nutida och framtida barnkultur ingår i ett ständigt pågående samtal.
  • Ny forskarkurs i teori och metodologi i utbildningsforskning 2017-11-30 Från och med vårterminen 2018 startar en ny kurs på forskarnivå i teori och metodologi i utbildningsforskning. Den är på 7,5 hp och syftet är att få kunskap om och metodologiskt lära sig praktisera olika postperspektiv inom forskning i barn- och ungdomsvetenskap och utbildning.
  • Alan Prout gästföreläser: In defence of interdisciplinary childhood studies 2017-11-21 Alan Prout, professor emeritus vid University of Leeds, gästar Stockholms universitet för att föreläsa om vikten av tvärvetenskapliga barndomsstudier.
  • Ny bok - Svindlande matematik 2017-11-01 Ny bok kring matematik i förskolan - Svindlande matematik, en introduktion till utforskande, estetisk och lekfull matematik i förskolan.
  • Ordning och reda, konsten på Freda'! Om fostran, marknad och barnkultur (2016) 2017-03-15 Kan konst och kultur för barn bestämmas, planeras och kontrolleras i tid och rum? Vilka uttryck tar sig fostran och marknad i kultur för barn och unga? Artiklarna i denna skrift visar att dessa frågor är högst aktuella i dagens barnkulturforskning och praktik och baseras på 2015 års symposium.
  • Karin Helander - med passion för det goda samtalet 2016-12-14 Lusten styrde till teatern, barnkulturen, undervisning och forskning, och nu till arbetet som vicerektor vid Stockholms universitet. Och en viktig uppgift är att främja samtalet mellan akademin och det omgivande samhället.

Kontakt

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Besökstid/telefontid: Enligt överenskommelse.

Studievägledare
Kontakta cbk@barnkultur.su.se för information om studievägledning.

 

Besöksadress:
Universitetsvägen 10D
Södra husen
Plan 8, rum D876

Postadress:
Centrum för barnkulturforskning
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens: 318

 

Föreståndare
Magnus Öhrn
Epost:
Besökstider: Enligt överenskommelse