Foto Niklas Björling
Foto Niklas Björling

Administrativ studierektor, studievägledare, administratör och webbredaktör. Filosofie magister i barnkultur.

Telefon: 08-16 36 87

E-mail: moa.wester@barnkultur.su.se

Rum: 406

 

 

 

 

 

 

Intresseområden/nyckelord

Mina intresseområden rör barns upplevelser av kultur, delaktighet och inflytande, scenkonst för barn, kultur – skola, barnlitteratur och barns tidiga läslärande.

 

Publikationer

Ernst, M., Lorentzon, Y. & Wester, M. (2013). Barn, kultur och kulturutbud – förutsättningar och förväntningar. En pilotstudie om att lyfta barns och ungas perspektiv. Stockholms kulturförvaltning. Rapport.

Wester, M. (2010). Barns tidiga läslärande: En studie av forskning och metoder för tidigt läslärande ur ett barndomssociologiskt perspektiv. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Centrum för barnkulturforskning. Magisteruppsats.