Docent i litteraturvetenskap, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning.

Telefon: 08-16 14 82

E-mail: magnus.ohrn@littvet.su.se

Forskning/Nyckelord

Barn- och ungdomslitteratur, pojkböcker, maskulinitet, genus, intersektionalitet, populärmusik

Undervisning

Barnkultur Kandidatkursen

Publikationer

Artiklar (i urval)

”Astrid Lindgrens fäder”, Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap, red. Helene Ehriander & Martin Hellström, Stockholm 2015

”Genre och författare vid vägskäl – en studie i Martha Sandwall-Bergströms Mysteriet vid Korsvägen”, Kulla-Gulla och alla de andra. Martha Sandwall-Bergström 100 år, red. Helene Ehriander & Eva Söderberg, Växjö 2015

”Jäntor, systrar och några skeva pojkar. Om flickan i den svenska pojkboken”, Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen, red. Eva Söderberg, Mia Österlund & Bodil Formark, Malmö 2013

”En mild vilde. Några nedslag i svensk pojkologi”, Fält i förvandling. Genusvetenskaplig litteraturforskning, red. Eva Heggestad, Anna Williams & Ann Öhrberg, Möklinta 2013

”Pippi 2.0. Om Astrid Lindgrens kanonisering”, Tal, makt, vansinne, red. Thomas Götselius, Caroline Haux, Jesper Olsson & Per Anders Wiktorsson, Höör 2013

”’Ja e rö’, förstår du!’ – Hjalmar Wallanders skildringar av arbetarklasspojkar från 1920-talet”, Litteraturens arbetare. En vänbok till Per-Olof Mattsson, red. Christer Johansson & Per Anders Wiktorsson, Lund 2012

”Bättre rustad än de andra? Georgs manligblivande i Sigfrid Siwertz Mälarpirater”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2011:2

”Klart slut varulvstjut – den litterära pojkhumorn och exemplet Bert”, Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning, 2011:2

”Medelklassens buspojkar – en maskulinitetsstudie i Erik Pallins Pojkarna på Klasro”, Aktuell nordisk barnlitteraturforskning/Nedslag i børnelitteraturforskning, specialnummer av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning, 2011:1

”Vem drar i muminpappans svans? Om manliga fantombilder och homosocialitet i Mumindalen”, I litteraturens underland. Festskrift till Boel Westin, Göteborg/Stockholm 2011

”Från mammas kjol till pappas like. Pojkdomens livslinje i äldre svensk barnlitteratur”, Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet, red. Fanny Ambjörnsson & Maria Jönsson, Göteborg/Stockholm 2010

”I pojklandet. En första kartläggning av pojkarnas territorium i svensk barn- och ungdomslitteratur”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2009:1

”’Men vad i himlens namn har ni för er pojkar!’ Ulf Starks barndomsskildringar ur ett maskulinitetsperspektiv”, Barnslitteraturanalyser, red. Maria Andersson & Elina Druker, Lund 2008

”’Har du börjat ruttna i kolan?’ – om värderingen av pojkdiskurs i svensk barn- och ungdomslitteratur”, Samlaren 2008

Övrigt

Ledamot av Svenska barnboksinstitutets styrelse (from 2011)

Medlem i editorial board för den vetenskapliga tidskriften BLFT: Barneliterært forskningstidskrift/Nordic Journal of Childlit Aesthetics (from 2012)

Medlem i juryn för Nordiska rådets pris till bästa barn- och ungdomsbok (from 2013)

Profilsida Magnus Öhrn