Sista anmälningsdag till höstterminen 2015 var den 15 april. De kurser som har platser kvar efter första antagningsomgången öppnar igen för sen anmälan den 15 juli.

Du anmäler dig som vanligt på www.antagning.se. Sena anmälningar behandlas i augusti och alla behöriga rangordnas efter den dag den sena anmälan kom in. Om du gör en sen anmälan kan det därför dröja ända fram till terminsstart innan du får besked om antagning.