Mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur är ett samarbete mellan Länsmusiken i Stockholm, Region Stockholm Dans Cirkus samt Centrum för barnkulturforskning och har pågått med regelbunda träffar sedan våren 2012 på Musikaliska på Nybrokajen 11.

Gästföreläsare har genom åren talat om kultur i skola- och förskola, barnopera, lässatsningar, datorspel, småbarnskonst och mycket mycket mer. Om du är Om du är nyfiken på vilka teman och föreläsare vi haft på mötesplats barnkultur genom åren finns en förteckning av mötesplatser från 2017 och framåt under rubriken Tidigare mötesplatser -arkiv.