bild av Anusha Andersson
Anusha Andersson. Foto: Nina Varumo

Anusha Andersson vill lyfta en diskussion kring hur vi kan öka och stärka barns kreativitet och delaktighet i kulturella uttryck och skapande. Hur når vi ut till fler barn och unga i praktiken? Är barn exkluderade delaktighet i kulturella uttryck? Och på vilka sätt kan vi öka en delaktighet?

Historieberättarna har funnits i 5 år och arbetar idag med flera olika projekt, bland annat med ett internationellt projekt för och med nyanlända barn och unga, ”RAPPORT”, med stöd av Kreativa Europa, samt med en löpande verksamhet främst i Stockholms län med stöd av Region Stockholm.

Deras arbete har resulterat i en mängd utställningar, diktböcker, kokböcker, illustrationer, filmer, animationer, texter och textiluttryck, producerade av barn och unga själva.

Under 2018 tilldelades Historieberättarna 100-språkspriset av Reggio Emilia Institutet för sitt arbete med att ge barn och unga möjligheter att gestalta sina identiteter i berättelser. Under december 2020 startade de också ett samarbete med ALMA-priset; det stora internationella barn- och ungdomslitteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, genom projektet ”Jag har ett tips på en bok”.

För mer information om Historieberättarna: www.historieberattarna.se

Digital mötesplats - föranmälan krävs

Denna gång kommer Mötesplats barnkultur att äga rum i det digitala mötesverktyget Zoom. Efter anmälan kommer du få en länk som du klickar på för att ansluta till mötet. Du behöver inte ladda ner något program. Maila din anmälan till: linda.lindgren@sll.se

Länk till mötet skickas ut efter anmälan.

 

Historieberättana logo

 

Om Mötesplats barnkultur

Mötesplats Barnkultur är till för dig som är intresserad av allt som händer inom barnkulturområdet! Här kan du diskutera och ta del av det senaste inom forskning, nyskapande projekt och intressanta verksamheter. Föredragen brukar vara ca 40 minuter plus tillfälle till frågor och diskussion. Mötesplatserna är ett samarbete mellan Centrum för barnkulturforskning, Länsmusiken i Stockholm, Region Stockholm Dans Cirkus samt Teater Tre.

Mer information om Mötesplats barnkultur