Foto: Niklas Björling

Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en institutionsteater och föreläsningen ger inblick i några aspekter av vardagens återkommande dilemman och frågor gällande att producera scenkonst för barn och unga. Hur påverkar det vardagen i produktionen att konst för barn och unga ofta har lägre status än konst för vuxna? Hur påverkas scenkonsten av att kulturpolitiska satsningar riktas mot skolan? Och hur påverkas produktionsarbetet av New public management?

Ylva Lorentzons avhandling finns tillgänglig här

 

 

Om mötesplats barnkultur

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad! Länsmusiken, Danskonsulenterna i Stockholms stad och län samt Centrum för Barnkulturforskning står bakom denna satsning som pågått med regelbundna träffar sedan våren 2012.

Formen för Mötesplats barnkultur, som tidigare ägd rum på Musikaliska två till tre gånger per termin, kommer att ändras framöver. Under våren 2019 arrangerar vi därför endast en mötesplats och återkommer därefter när vi vet mer.

Träffarna är gratis!

Läs mer här.