Mötesplats barnkultur
Mötesplats barnkultur

Mötesplatserna brukar börja med mingel, men vi hoppar över detta tills vidare och tar in max 30 personer och håller avstånd. Lätt förtäring går att köpa till självkostnadspris.

Nystart på ny plats

Efter ett uppehåll startar Mötesplats Barnkultur igen! Mötesplatserna är fortfarande ett samarbete mellan Länsmusiken i Stockholm, Region Stockholm Dans Cirkus samt Centrum för barnkulturforskning, men nu har vi en ny samarbetspart och en ny plats, Teater Tre.

Kommande mötesplats

Den 18 november kommer Ulrika Lind till Mötesplats barnkultur och berättar om det nationella projektet "Sjungande barn – för alla barns rätt till sin röst". Vi återkommer inom kort med mer information här.

Tidigare mötesplatser

Om du är nyfiken på vilka teman och föreläsare vi haft på mötesplats barnkultur genom åren finns en förteckning av mötesplatser från 2017 och framåt:

Tidigare mötesplatser