Mötesplats barnkultur

Formen för Mötesplats barnkultur, som tidigare ägd rum på Musikaliska två till tre gånger per termin, kommer att ändras framöver. För information om kommande och genomförda mötesplatser se vänsterspalten.