Helena Hörnfeldt

Om nutidens barn känner oro och rädsla för klimatförändringar och terrorism, riktade barn i tidigare generationer sin rädsla mot andra samhällsskeenden och materialiteter som exempelvis kalla kriget och atombomben. Vilka rädslor som människor fysiskt och psykiskt erfar är ofta nära sammankopplade med den tid och det samhällsklimat vi lever i. Rädsla fungerar på så sätt som ett vittnesbörd om samhället och världen, eftersom känslor också förkroppsligar värderingar.

Helena Hörnfeldt är docent i etnologi. Hon arbetar sedan 2002 som forskare och universitetslektor på avdelningen för etnologi vid Stockholms universitet. Under de senaste åren har Helena arbetat med ett forskningsprojekt om barn och ungas rädslor i nu- och dåtid.

Tid och plats

Välkommen till Teater Tre, Rosenlundsgatan 12 i Stockholm, den 30 september! Mötesplatsen pågår kl 16.30-18.00 och inleds med mingel samt dryck och snacks till självkostnadspris. Föreläsningen pågår ca 17.00-17.40. Evenemanget är gratis, men föranmäl dig till susanne.rundberg@musikaliska.se

Om mötesplats barnkultur

Mötesplats barnkultur - en informell mötesplats för dig som är intresserad av vad som händer inom kulturområdet för barn och unga! Inbjudna gästföreläsare berättar om nyskapande projekt, nyheter inom forskningen eller om spännande verksamheter inom olika kulturområden. Mötesplatserna börjar med mingel och fika.

Efter ett uppehåll är vi mycket glada att starta Mötesplats Barnkultur igen! Mötesplatserna är fortfarande ett samarbete mellan Länsmusiken i Stockholm, Region Stockholm Dans Cirkus samt Centrum för barnkulturforskning, men nu har vi en ny samarbetspart och ny plats, Teater Tre på Rosenlundsgatan 12 i Stockholm.